Rukiye Güneş ESİN
Otomasyon
Şube Müdürü
Tel:0414 318 30 00-1569
   
 
  Aysun KALAYCI
Bilgisayar İşletmeni
(Otomasyon Birim Sorumlusu)
Tel:0414 318 30 00-1604
e-posta:akalayci@harran.edu.tr
   
   
   
Ekrem KUŞUÇAR
Memur
(Otomasyon)
Tel:0414 318 30 00-3065
e-posta:ekremkusucar@harran.edu.tr
   
Mahmut GÜLER
Bilgisayar İşletmeni
Diploma-Kimlik
Tel:0414 318 30 00-3067
e-posta:mgule-r@harrar.edu.tr
 
   
Meral DEMİR
Bilgisayar İşletmeni
Burs-Kredi
Tel:0414 318 30 00-1570
e-posta:merald@harran.edu.tr

 
 

HIZLI ERİŞİM

ACCORDİON ERİŞİM