Üniversitemiz 19.02.2020 tarih ve 2020-06 sayılı Senato kararı ile 2019-2020 Bahar Yarıyıl Mazeret Ders Kayıtları için ek süre verilmiştir. Ders kaydını yapamayan geçerli mazereti olan öğrencilerimizin 19-20-21 Şubat 2020 tarihlerinde mazeretini gösterir dilekçe ve varsa ekleriyle birlikte Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerden mazereti Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunda kabul edilen; Osmanbey kampüsünde bulunan öğrenciler “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Merkezi Öğrenci İşleri Biriminde”, diğer öğrenciler ise kendi öğrenci işleri biriminde ders kayıtları yapılacaktır. Tüm İlgililere duyurulur.

Akademik Takvim