2013–2014 yılı Pedagojik Formasyon başvurularında kullanılmak üzere Üniversitemize Giriş Yılları 2004 ve sonraki yıllar olan mezun öğrencilerimizin 4’lük sistemdeki notlarına karşılık gelen “Harran Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu” ÖSYM Başkanlığı ile Veri alışverişi yaptığımız FTP veri alanına yüklenmiştir. 2004 yılından önce üniversitemize yerleşen öğrencilerin mezuniyet ortalamaları o yıllarda uygulanan Yönetmelik uyarınca 100’lük olarak gönderilmiştir. Ayrıca 2011–2012–2013 Yıllarında ALES sınavına başvurmuş ve ÖSYM Başkanlığı tarafından Üniversitemizden de istenilen öğrencilerimize ait Mezuniyet notları FTP veri alanına yüklenmiştir.
Not: ÖSYM Başkanlığı FTP veri alanına gönderilen Harran
Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu ile FTP veri alanına yükleme raporu ekte sunulmuştur.

 


HARRAN ÜNİVERSİTESİ YENİŞEHİR YERLEŞKESİ (Tel: 0414 318 30 20 Fax: 0414318 31 97) © |2012