2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 51/a maddesine göre daire başkanlıkları kurulmuştur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak Üniversitemiz tüm öğrencilerine, Üniversiteye kayıt oldukları ilk günden itibaren gereksinim duydukları çeşitli konularda, başta öğrenci işleri ile ilgili olmak üzere her türlü konuda danışmanlık hizmeti verilmektedir.
             
              İlişkilerinde güler yüzlü ve samimi davranarak, kurum içi ve dışı muhatapların doğru, güvenilir hizmeti akademik takvime bağlı zaman dilimlerinde almalarına yönelik önlemleri almak, Harran Üniversitesine yaraşır kalite ve standartlarda hizmet üretmek görevi ve sorumluluğu ile, "daha ileriye, en iyiye" ilkesiyle, hedeflere ulaşmak için hız kesmeden Başkanlığımızca çalışmalar yürütülmektedir.


       Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevi öğrencilerin üniversiteye kayıt aşamasında başlar, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür ve mezuniyetinde diplomaların düzenlenmesi ile devam eder. Ayrıca öğrencilerimizin mezuniyet sonrası otomasyon sistemi üzerinden üniversitemiz ile iletişimlerini sağlayacak alt yapıyı sunmaktadır.
              Hizmetlerin istenilen hız ve kalitede sunulmasında, öğrenci işleri otomasyonunun daha etkin ve istenilen seviyeye getirilmesinde, Üniversitemizin üst yönetim desteği ve koordinasyonu ile gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
 
 
 

Akademik Takvim