* Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09/02/2023 tarih ve 32099 sayıyla Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Öğrencilerin disiplin işleri” başlıklı 54’üncü maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bununla birlikte 18/8/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile Resmi Gazete’nin 11/03/2023 tarih ve 32129 sayısıyla yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurumlarındaki öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Öğrencilerin disiplin işleri” başlıklı 54’üncü maddesinde yer alan düzenlemelere göre yürütülecek olup, değişikliklerin yapıldığı ilgili Resmi Gazete sayısına yukarıda belirtilen linkten ulaşılabilir. Soruşturmaların söz konusu değişikliklere uygun bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

 

Akademik Takvim