Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak Üniversitemizin belirlediği Kalite Politikasının tüm bileşenleriyle ve etkin bir şeklide uygulanması için gerekli her türlü çalışma titizlikle yapılmaktadır. Aşağıda belirtilen Üniversitemiz Kalite Politkasının her maddesi, birimimizce hassasiyetle özümsenmekte ve tüm çalışmalarımızın kalite odaklı benimsenmesine yardımcı olmaktadır.

KALİTE POLİTİKASI
  • Kurumsal düzeyde tüm süreçlerimizde sürekli iyileşmenin sağlanması,
  • Eğitim öğretim sürecinde nitelik artışı ve öğrenci odaklı yaklaşım,
  • Başta öğrenciler olmak üzere paydaşların memnuniyetinin artırılması,
  • Araştırma faaliyetlerinde AR-GE bakış açılı yaklaşımın benimsenmesi,
  • Çalışanların motivasyon ve performanslarının yükseltilmesi,
  • Kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması ve özendirilmesi,
  • Mali saydamlığın sağlanması,
  • Yenilikçi bakış açısıyla küresel gelişmelere yatkınlığın sağlanması,
  • Uluslararası tanınırlığın ve saygınlığın arttırılması.

Akademik Takvim