İsmail DEDEOĞLU
Şube Müdürü V.
Tel:0414 318 30 00-1392 
                      
 
   
Pınar KAYA
Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
Tel:0414 318 30 00-1568
   
Semra BULUT
Memur
Tahakkuk-Satınalma
Tel:0414 318 30 00-2488

Akademik Takvim