Rukiye Güneş ESİN
Yazı İşleri
Şube Müdürü

Tel:0414 318 30 00-1569 
                      
 
   
Mehmet BİLEN
Memur
Yazı İşleri
Tel:0414 318 30 00-1568
        
   
İsmail DEDEOĞLU
Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
Tel:0414 318 30 00-1392
 
   
Pınar KAYA
Bilgisayar İşletmeni
Tel:0414 318 30 00-1568
   
Mesut ARSLAN
Evrak İşleri
Tel:0414 318 30 00- 3020
 

Akademik Takvim