Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde, Kalite Politikamıza ilişkin temel değerlerin geliştirilmesi ve tüm birimlerimiz tarafından TS EN ISO 9001:2015 standartlarının tabana yayılması amacıyla Üniversitemiz Senatosunca oluşturulan İç Tetkik Komisyonu tarafından 11.11.2020 tarihinde birimimizde İç Denetim gerçekleştirildi.Akademik Takvim