İSO-9001 Belgesine başvuru süreciyle ilgili Dış Değerlendirme öncesi İç Tetkik Raporlarının değerlendirildiği ve sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat DEMİR'in de katılım sağladıkları Yönetimi Gözden Geçirme toplantısı 07.12.2020 tarihinde ZOOM üzerinden gerçekleştirildi. Birimleri temsilen birim yöneticileri ile kalite elçilerinin katıldıkları toplantıda Başkanlığımız kalite ekibi de yer aldı.Akademik Takvim