7417 SAYILI AF KANUNU DUYURUSU
 
7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83’üncü maddesi kapsamında,
Üniversitelerince, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç,

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83’ üncü maddeden yararlanmak isteyen 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları halde kayıt yapmayanlar 4 ay içinde (07.11.2022 tarihine kadar) Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokula aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.
 
İlgili kanun maddesi için tıklayınız.

7417 sayılı Kanun uygulama ilkeleri için tıklayınız.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 05.07.2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 07.11.2022

Başvuru Tarihleri:
 • 8 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapanlar 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde,
 • 9 Eylül-7 Kasım 2022 tarihleri arasında (7 Kasım 2022 tarihi mesai bitime kadar) başvuru yapanlar 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde eğitim-öğretime başlayacaklardır.
 • Askerlik görevini yapmakta olanlar: Terhislerini takip eden 2 ay içinde, (terhis tarihini gösteren belge ile)
 • Mücbir sebeple süresi içerisinde başvuru yapamayanlar : Durumlarını belgelemeleri koşuluyla mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde,
 • Sağlık sorunları nedeniyle süresi içerisinde başvuru yapamayanlar : Heyet raporlarını 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri koşuluyla bu kanundan yararlanabileceklerdir.

Başvuru Yeri: Başvurular ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya noter vekâleti ile başvuru yapılabilecektir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Değerlendirme: Birimler tarafından af başvurusu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili öğrenci işleri birimi tarafından yapılır.
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Önlisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler
 1. Lise diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)- Diplomanın aslı görülmek kaydıyla fotokopisi istenecektir.
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 3. Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. ÖSYS yerleştirme belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 6. Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (son bir ay içinde alınmış )
 7. Önlisans ve Lisans başvuru formu için tıklayınız.
Yüksek Lisans ve Doktora ve Sanatta Yeterlilik öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler
 1. Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (son bir ay içinde alınmış )
 5. Lisansüstü başvuru formu için tıklayınız.
Sorularınız için ogrencisoruyor@harran.edu.tr e-posta adresine mail gönderebilirsiniz.

Akademik Takvim